{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:”A www.borganika.hu jogi nyilatkozata “,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:false},”title”:”Adatvédelmi szabályzat”},”section_60o8P”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_60o8P”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_YmLSM”,”column_width”:”col-md-10″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”NZP01″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”1. Személyes adatok kezelése\nA Borganika elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint minden egyéb vonatkozó jogszabály és nemzetközi ajánlás rendelkezéseit figyelembe véve járjon el.\nEzúton nyújtunk tájékoztatást az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.\nA Borganika weboldalán a felhasználó személyes információk megadása nélkül böngészhet. Bizonyos szolgáltatások és funkciók igénybevétele szükségessé teszi személyes adatok megadását illetve, hogy hozzájárulj személyes adataidnak a lenti célok érdekében történő kezeléséhez. Ezen adatok egy részének megadása feltétele adott funkciók elérésének, mivel ezek működtetéséhez szükségesek személyes adatok. Az adatok másik részének megadása nem feltétele adott funkciók igénybevételének, ezeket a Borganika csupán statisztikai összesítés céljaira illetve az általa nyújtott szolgáltatások és funkciók testre szabásához, jobbá tételéhez használja fel.\nSzemélyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz az önkéntesen hozzájárultál. Amennyiben tehát nem szeretnéd megadni személyes adatait, illetve nem szeretnél hozzájárulni azok kezeléséhez, akkor az adatszolgáltatást, illetve a hozzájárulást megtagadhatod, jóllehet azonosításra alkalmas adatok hiányában nem áll módunkban biztosítani a honlap ezen alapuló funkcióit.\nAz adatokat a honlapon elérhető funkciók működtetése, marketing aktivitás, marketing célú adatbázis építés, nyereményjátékok és közvetlen üzletszerzés céljára használjuk fel.\nAz adatkezeléseket az alábbi összefoglaló mutatja be:\n1. Adatkezelés célja:\nDirekt Marketing adatkezelési cél\nNyilvántartási szám: NAIH-107325/2016.\nKezelt adatok köre: Email cím, név, szállítási cím\nAdatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig\n2. Adatkezelés célja:\nFelhasználói élmény növelése, ezen belül a rendszerhibák észlelése háttértámogatás biztosítása és a felhasználó igényei alapján személyre szabott tartalmak megjelenítése.\nKezelt adatok köre: Cookie-k által rögzített adatok Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása Adatkezelés időtartama: 1évig\n3. Adatkezelés célja:\nKommentek, kérdések, vásárlói értékelések biztosítása a borganika.hu oldalon bemutatott cikkekre és termékekre vonatkozóan.\nKezelt adatok köre: Vélemény, facebook felhasználói név és fénykép. Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása\nAdatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a vélemény moderálása esetén a vélemény eltávolításáig.\n4. Adatkezelés célja:\nRegisztráció és bejelentkezés a honlapon keresztül az egyes szolgáltatások igénybevételére, vásárlásra.\nKezelt adatok köre: Személyes adatok: Név, cím, e-mail cím, kiszállítási cím Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása\nAdatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.\nA Borganika elsődleges célja a direkt marketing tájékoztató tevékenység végzése, így az általa fenntartott szolgáltatások és a honlapra történő regisztráció a direkt marketing feliratkozást ösztönző megoldásoknak számítanak, ezek igénybevételének feltétele a direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás.\nAz egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelések csak akkor valósulnak meg, ha a szolgáltatást igénybe kívánod venni és a szolgáltatás használat érdekében megadod személyes adataidat.\n2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó\nA személyes adatok kezelője:\nPancsovay Zita, EV\nEV nyilvántartási szám: 50227372\nElérhetőség: hello@borganika.hu\nTevékenység: marketing tevékenységek szervezése, a honlap üzemeltetése WordPress site\n3. Adatbiztonság\nA fentiek szerinti adatkezelés során tudomásunkra jutó adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, és minden törvényes eszközzel törekszünk védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.\n4. Adattovábbítás\nSzemélyes adataidat továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek minket. Jogosultak vagyunk továbbá adataid továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a Borganika érdekeinek védelme érdekében.\nMinden más esetben az adattovábbításra csak a Te hozzájárulásod alapján van lehetőség.\n5. Jogok és érvényesítésük, adattörlési és módosítási kérelmek\nTájékoztatást kérhetsz tőlünk az általunk, valamint adatfeldolgozónk által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül rendelkezésedre bocsátjuk. Kérheted továbbá személyes adataid helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását az alábbi címünkre küldött írásbeli nyilatkozattal: 1205 Budapest, Hitel Márton utca 36. A borítékra kérlek írd rá: „Adatkezelés”\nTiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, így különösen abban az esetben\na) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Borganika vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Numil jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;\nb) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik.\nA tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és\ndöntéséről írásban tájékoztunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.\nHa döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.\nA személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.\nAz e pontban foglalt jogaid a következő kivételes esetekben törvényi rendelkezés alapján korlátozhatóak: az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés- végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati, gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a Te saját jogaid vagy mások jogainak védelme érdekében.\n6. Cookie-k\nA honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű adatfileokat helyezünk el a számítógépeden („cookie”), amennyiben ezt a böngészőben engedélyezed. Az engedély megadására szükség van a honlap egyes funkcióinak működtetéséhez. A cookie-k elhelyezéséről nem kapsz külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók személyhez nem köthető, nem személy szerinti, hanem csupán technikai azonosításának megkönnyítését, a honlap fejlesztés elősegítését, statisztikai célokat, valamint azt szolgálják, hogy adott felhasználó a honlap funkcióit könnyebben tudja működtetni.\nA cookie-k révén szerzett információkat kizárólag az adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli és ezeket kizárólag a weboldal szolgáltatásainak testre szabásához illetve jobbításához használjuk fel.\nA cookie-k révén a következő adatokat gyűjthetjük: a böngésződ és az operációs rendszered típusa\naz általad megtekintett weboldalak\na hivatkozások melyekre rákattintasz\na weboldal, ahol a mi oldalunk meglátogatását megelőzően járt\naz ön által a Borganikától kapott megnyitott és továbbított e-mailek\nOlyan Borganika ajánlatok vagy hivatkozások melyekhez e-mailen keresztül kapcsolódsz\n7. IP címek\nAz IP cím egy egyedi szám, amely lehetővé teszi a látogató internethez való kapcsolódásának észlelését, a számítógép azonosítását. A honlapra való belépéssel a\nfelhasználó számítógépének IP címét a honlap rögzíti és meghatározott ideig tárolja statisztikai célok, honlap fejlesztés érdekében.\n8. Hírlevelek\nA honlapon hírlevélre feliratkozva automatikusan hozzájárulsz hírleveleink fogadásához, A Borganika hírleveleit információk, tanácsadó tartalmak eljuttatására illetve közvetlen ajánlatok eljuttatására használja. A hírlevelekről bármikor leiratkozhatsz. A hírlevélről történő leiratkozás azonban nem jelenti a weboldalon található felhasználói fiókod törlését, azaz az ott elérhető tartalmakat és funkciókat továbbra is igénybe tudod venni.\n9. Jogi nyilatkozat\nA honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat a Borganika kizárólag tájékoztatás céljából teszi közé. A honlapon megjelenített védjegyek és lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a Borganikát illetik meg.\nA honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Borganika kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A Borganika előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.\nAmennyiben a honlapon a Borganikától függetlenül módosítás történik – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – a Borganika semmilyen természetű garanciát nem vállal a felhasználó képernyőjén megjelenített weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.\nA Borganika fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.\nA Borganika nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.\nA honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Borganika kizárja.\nA Borganika nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Borganika weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.\nAmennyiben a felhasználó írásos anyagot bocsát a Borganika rendelkezésére, a felhasználó elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy a Borganika azt – minden felelősségvállalás nélkül – közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. A felhasználó ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez a Borganika ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést,\nilletve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Borganikát.\nA Borganika egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.\n10. Felelősség kizárása\nFolyamatosan ellenőrizzük, frissítjük a honlapon megjelenő tartalmakat, és törekszünk arra, hogy azon mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos, helytálló, aktuális információ legyen, erre azonban nem áll módunkban garanciát vállalni. Erre tekintettel kizárjuk felelősséget a honlapon megjelenő információk, tanácsok, hiperhivatkozások, valamint azon információk tekintetében, amelyeket a honlapot kiszolgáló szervereken kívül más szerverek tartalmaznak. Kizárjuk továbbá a felelősséget a honlapon megjelenített információk, illetve a honlapon található hiperhivatkozások által megjelenített információk bármilyen felhasználása által okozott károk tekintetében is.\n11. Alkalmazandó jog\nA honlappal kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik a magyar jogszabályok alapul vételével.\n12. Jelen szabályzat módosítása\nA Borganika fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként, az érintettek honlapok keresztüli tájékoztatásával megváltoztassa jelen szabályzatát.\n13. Kapcsolatfelvétel\nKérjük, az adatvédelemmel vagy a honlap üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseidet, kapcsolatfelvételedet az alábbi címre küldd:\nBorganika\ne-mail: hello@borganika.hu”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}